Možnosti integrace WebGL knihoven s moderními frontend frameworky

Název práce: Možnosti integrace WebGL knihoven s moderními frontend frameworky
Autor(ka) práce: Pecha, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje možnosti integrace WebGL knihoven s moderními frontend frameworky. Jejím hlavním cílem je najít existující způsoby řešení vzájemné integrace WebGL knihoven s moderními frontend frameworky, navrhnout vlastní řešení a následně je popsat. Nalezené způsoby integrace jsou demonstrovány na názorných ukázkách a hodnoceny z hlediska zvolených kritérií.
Klíčová slova: Vue.js; X3DOM; A-Frame; Babylon.js; Moderní JavaScript frontend frameworky; PlayCanvas; React; Redux; Three.js; WebGL knihovny; Angular
Název práce: The options of integrating WebGL libraries and modern frontend frameworks
Autor(ka) práce: Pecha, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Palovská, Helena
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes options of integration of WebGL libraries with modern frontend frameworks. Its main objective is to find existing ways how to mutually integrate WebGL libraries with modern frontend frameworks or design new ways and describe them. Found ways of integration are presented using simple examples and evaluated with selected crite-rias.
Klíčová slova: Angular; A-Frame; Babylon.js; Modern JavaScript frontend frameworks; PlayCanvas; React; Redux; Three.js; Vue.js; X3DOM; WebGL libraries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2019
Datum podání práce: 3. 5. 2020
Datum obhajoby: 8. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: