Rozvoj obce Věžnička

Název práce: Rozvoj obce Věžnička
Autor(ka) práce: Vomelová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Boková, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o obci Věžnička a jejím rozvoji. Teoretická část se zabývá obcemi, strategickým řízením a zaměřuje se na Program rozvoje obce a možné zdroje financování. Praktická část seznamuje s obcí Věžničkou a jejím hospodařením. Dále je zde hodnocen Program obnovy venkova obce Věžnička a v závěru jsou navrženy možné aktivity rozvoje včetně možných zdrojů financování.
Klíčová slova: fondy EU; plánování; hospodaření; financování; rozvoj
Název práce: Development of village named Věžnička
Autor(ka) práce: Vomelová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Boková, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:
Název práce: Development of village named Věžnička
Autor(ka) práce: Vomelová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Boková, Jiřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2008
Datum podání práce: 17. 6. 2008
Datum obhajoby: 8. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10032/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: