Kryptoměny jako alternativní investice českých domácností

Název práce: Kryptoměny jako alternativní investice českých domácností
Autor(ka) práce: Beran, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Gawthorpe, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vhodností investic do kryptoměn českými domácnostmi. Z počátku se teoretická část práce zabývá obecnou problematikou investic. Následně jsou v teoretické části poskytnuty potřebné informace pro pochopení fungování kryptoměn. Popsána je zde také adaptace České republiky na kryptoměny. V praktické části jsou v první řadě vyhodnoceny finanční dispozice českých domácností, na základě kterých se společně s dalšími kritérii vyhodnocuje příhodnost investic do kryptoměn.
Klíčová slova: finanční úspory; alternativní investice; kryptoměny; těžba kryptoměn; České domácnosti
Název práce: Cryptocurrency as an alternative investment for Czech households
Autor(ka) práce: Beran, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Soukup, Jindřich
Oponenti práce: Gawthorpe, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the suitability of investments in cryptocurrencies by Czech households. In the beginning, the theoretical part of the work deals with the general issue of investment. Subsequently, the theoretical part provides the necessary information to understand the functioning of cryptocurrencies. The adaptation of the Czech Republic to cryptocurrencies is also described. In the practical part, the financial dispositions of Czech households are evaluated first. And then together with other criteria, they judge the suitability of investments in cryptocurrencies.
Klíčová slova: Czech households; alternative investment; cryptocurrency; cryptocurrency mining; financial savings

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2019
Datum podání práce: 5. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71521/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: