Současná hodnota peněz ve vybraných Mezinárodních standardech účetního výkaznictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současná hodnota peněz ve vybraných Mezinárodních standardech účetního výkaznictví
Autor práce:
Vrána, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Procházka, David
Osoba oponující práci:
Novotný, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá technikou současné hodnoty při oceňování v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. V oblastech rezerv, výnosů ze smluv se zákazníky a leasingů u nájemce je zobrazen způsob definic parametrů vstupujících do výpočtů této techniky. Dle závěru je většina parametrů definována dostatečně. Ve všech vybraných oblastech je provedena citlivostní analýza, jenž na smyšlených příkladech dokazuje možné zkreslení finančních výkazů při různě dosazovaných vstupech. Práce si zároveň klade za cíl zjistit, jakým způsobem je na princip současné hodnoty pohlíženo v rámci IFRS jako celku. Z výzkumu plyne, že na princip přímo odkazují téměř 2/3 všech platných standardů, tedy že má v celém systému své pevné místo.
Klíčová slova:
výnosy; současná hodnota; IFRS; rezervy; leasing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 5. 2019
Datum podání práce:
5. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69704_vram01.pdf [784,38 kB]
Oponentura:
66474_xnovj88.pdf [214,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
69704_prochazd.pdf [218,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69704/podrobnosti