Alternativní přístupy k testování statistických hypotéz

Název práce: Alternativní přístupy k testování statistických hypotéz
Autor(ka) práce: Kabátek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Čabla, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problémy s testováním statistických hypotéz a jejich možným řešením. Prvním cílem je vysvětlit rozdíl mezi statistickou významností a praktickou významností a poukázat na problémy, které z jejich libovolného zaměňování plynou. Druhým cílem je vysvětlit možné řešení těchto problémů a jeho názorná demonstrace. Tato demonstrace je také simulována v programovacím jazyku R.
Klíčová slova: statistická významnost; testování statistických hypotéz; velikost účinku; praktická významnost
Název práce: Alternative methods of null-hypothesis significance testing
Autor(ka) práce: Kabátek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Čabla, Adam
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis addresses problems with null-hypothesis significance testing and their possible solution. First objective is to describe the difference between statistical significance and practical significance (importance) and point out certain problems that arise from arbitrary confusion of these two terms. Second objective is to explain possible solution of these problems and its graphic demonstration. This demonstration is simulated in programming language R.
Klíčová slova: practical significance (importance); effect size; null-hypothesis significance testing; statistical significance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2019
Datum podání práce: 9. 5. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70097/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: