Studie informačního systému infrastruktury pro nabíjení elektromobilů

Název práce: Studie informačního systému infrastruktury pro nabíjení elektromobilů
Autor(ka) práce: Laškaj, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Vaněk, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je navrhnout informační systém určený k podpoře elektromobility. Systémje popsán z pohledu jeho klíčových uživatelů a jejich případů užití, které jsou identifikoványna základě analýzy trhu automobilů a rozhovorů s experty z oblasti elektromobility.Vytvořený návrh popisuje obecné principy toho, jak by sytém pro podporu elektromobilityměl vypadat. Na základě těchto principů je možno pokračovat v návrhu konkrétníimplementace systému.
Klíčová slova: Elektromobilita; elektromobil; informační systém; wallbox; obnovitelné zdroje; nabíjecí stanice; sdílená mobilita; Vehicle to Grid
Název práce: Study of information system of electric vehicle charging infrastructure
Autor(ka) práce: Laškaj, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bruckner, Tomáš
Oponenti práce: Vaněk, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to create a design of an information system with the intent tosupport electromobility. The system is described from a viewpoint of its key users and theiruse cases, which were identified by analyzing car industry and by interviews with expertsfrom the electromobility field. The design is describing general principles of how the systemshould work. Specific design implementation of the system can be designed based on thiswork.
Klíčová slova: electric vehicle; Electromobility; information system; wallbox; renewable energy; charging station; shared mobility; Vehicle to Grid

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2019
Datum podání práce: 10. 5. 2020
Datum obhajoby: 17. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69927/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: