Robotická automatizace business procesu za použití integračního nástroje Blue Prism

Název práce: Robotická automatizace business procesu za použití integračního nástroje Blue Prism
Autor(ka) práce: Glybyshen, Natalya
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace business procesu pomocí integračních nástrojů. Cílem práce je seznámit se z možností automatizace v prostředí BluePrism, za účelem zrychlení a zefektivnění business procesu. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou.Teoretická část práce se zabývá historií a současností v oblasti robotické automatizace. Dále jsou popsány a srovnány integrační nástroje Blue Prism, UiPath a Automation anywhere.Praktická část se zabývá projektovým řízením nové automatizace od začátku do konce v nástroji Blue Prism. Cílem praktické části je ukázat, jak se vytváří celý projekt pro automatizaci business procesu.
Klíčová slova: robotická procesní automatizace; business model; RPA; procesy
Název práce: Robotic automation of business process using the Blue Prism integration tool
Autor(ka) práce: Glybyshen, Natalya
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with business process automation using integration tools. The aim of this work is to learn about the possibility of automation in the Blue Prism environment in order to speed up and streamline the business process. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical.In the theoretical part of this work we will deal with the history and present in the field of robotic automation. Then I describe and compare integration tools Blue Prism, UiPath, Automation anywhere.The practical part deals with project management of new automation from start to finish in tool Blue Prism. The aim of the practical part is to show how a project is created to automate the business process from start to finish.
Klíčová slova: RPA; business model; robotic process automation; processes

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2020
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 18. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72390/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: