Výzkum a vývoj v rozsahu českých účetních předpisů a IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Výzkum a vývoj v rozsahu českých účetních předpisů a IFRS
Autor práce:
Benešová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Pospíšil, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá srovnáním výzkumu a vývoje podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V současnosti jsou přístupy nejednotné a zachycení v české účetní závěrce je rovněž ovlivněno i daňovou úpravou výzkumu a vývoje. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se věnuji definování výzkumu a vývoje a vymezení základních principů jeho zachycení a oceňování v systému českých účetních předpisů. Následně se zaměřuji na stejné prvky, avšak v systému IFRS. Na konci této části shrnuji a analyzuji zjištěné rozdíly mezi oběma systémy. V části praktické porovnávám účetní závěrky čtyř vybraných společností. Tato část má za cíl praktické znázornění zjištěných rozdílů.
Klíčová slova:
České účetní předpisy; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; ČÚP; výzkum; IFRS; vývoj

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 1. 2020
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72307_bent02.pdf [868,46 kB]
Oponentura:
67166_xposj44.pdf [100,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
72307_vasek.pdf [1014,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72307/podrobnosti