Valuation of Beyond Meat

Název práce: Valuation of Beyond Meat
Autor(ka) práce: Kysucký, Tibor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of the thesis is to value Beyond Meat as of 31/12/2019. Beyond Meat operates in the niche plant-based meat alternatives market.The thesis consists of two main parts. In the first part, fundamental concepts and challenges associated with the valuation of growth company are explained. The second part focuses on the strategic analysis and valuation supplemented by theoretical concepts.Valuation of Beyond Meat is conducted based on a discounted cash flow model and relative valuation approach. The discounted cash flow model estimated price of USD 60.1 per share as of 31/12/2019. The relative valuation was conducted based on trading multiples and precedent transactions by applying enterprise value-to-sales multiple in 2020, resulting in USD 49.1 and USD 40.1 per share, respectively. Even after stretching the assumptions, both approaches estimated that Beyond Meat was overvalued as of 31/12/2019
Klíčová slova: DCF model; Beyond Meat; Valuation; Trading Multiples; Precedent Transactions
Název práce: Valuation of Beyond Meat
Autor(ka) práce: Kysucký, Tibor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Oponenti práce: Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main goal of the thesis is to value Beyond Meat as of 31/12/2019. Beyond Meat operates in the niche plant-based meat alternatives market.The thesis consists of two main parts. In the first part, fundamental concepts and challenges associated with the valuation of growth company are explained. The second part focuses on the strategic analysis and valuation supplemented by theoretical concepts.Valuation of Beyond Meat is conducted based on a discounted cash flow model and relative valuation approach. The discounted cash flow model estimated price of USD 60.1 per share as of 31/12/2019. The relative valuation was conducted based on trading multiples and precedent transactions by applying enterprise value-to-sales multiple in 2020, resulting in USD 49.1 and USD 40.1 per share, respectively. Even after stretching the assumptions, both approaches estimated that Beyond Meat was overvalued as of 31/12/2019.
Klíčová slova: Trading Multiples; Beyond Meat; Valuation; DCF model; Precedent Transactions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2019
Datum podání práce: 11. 5. 2020
Datum obhajoby: 5. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72117/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: