Objektivní porovnání kvality video kódovacího formátu AV1

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Objektivní porovnání kvality video kódovacího formátu AV1
Autor práce:
Hovorka, Petr
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Svoboda, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Krameš, David
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce mapuje royalty-free kodeky a jejich historii. Detailně se zabývá video formátem AV1, za kterým stojí Alliance for Open Media. V teoretické části práce popisuje historický vývoj royalty-free video formátů a stručně seznamuje se samotným formátem AV1 včetně jeho implementací. V praktické části pomocí metod pro objektivní porovnání kvality videa (MS-SSIM, PSNR-HVS-M, VMAF) hodnotí efektivitu komprese různých kodérů AV1 a porovnává je s kodéry formátů H.264, H.265 a VP9. Dalším významným aspektem, který práce zahrnuje, je zhodnocení časové a paměťové náročnosti různých kodérů formátu AV1.Bylo zjištěno, že formát AV1 dosahuje ve většině případů lepších výsledků objektivního hodnocení kvality než starší formáty. Kvalitou nejblíže referenční implementaci libaom formátu AV1 je kodér x265 formátu H.265. Dalším poznatkem je, že mezi jednotlivými kodéry AV1 jsou značné rozdíly jak ve výsledné kvalitě videa, tak v rychlosti kódování. Ta je závislá nejen na použitém kodéru, ale také na jeho nastavení a přenosové rychlosti výsledného videa. Porovnání využití paměti zobrazuje optimalizaci kodéru kodeku libaom, jehož novější verze k chodu potřebuje přibližně polovinu paměti než jeho o rok starší verze. Nejvíce paměti potřebuje kodér SVT-AV1.
Klíčová slova:
AV1; AOMedia; video; kódování; VMAF

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2019
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
25.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68480_hovp01.pdf [3,58 MB]
Oponentura:
66964_Krameš.pdf [61,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
68480_xsvoj66.pdf [61,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68480/podrobnosti