Objektivní porovnání kvality videa streamovacích služeb

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Objektivní porovnání kvality videa streamovacích služeb
Autor práce:
Vnouček, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Svoboda, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Procházka, Ivo
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje vybrané služby pro streamování videa. V teoretické části se zaměřuje na historii, porovnání charakteru, obsahové zaměření a technické možnosti vybra-ných streamovacích služeb (YouTube, Facebook, Vimeo, Dailymotion, Twitch, Pornhub a xHamster). Jsou zmíněny technické specifikace ukládání a komprimace videa a dále jsou popsány používané metody k objektivnímu porovnání kvality videa (PSNR-HVS-M, MS-SSIM a VMAF). V praktické části jsou na základě vybraných metod porovnány streamovací službou modifikované a referenční video soubory v rozlišeních UHD a Full HD. Jednotlivé výsledky testovaných služeb jsou poté mezi sebou srovnány. V rozlišení UHD dopadla nejlépe služba Dailymotion a u Full HD rozlišení služba Vimeo. V obou případech byla nejhůře vyhodnocena platforma Pornhub. Rozdíly mezi jednotlivými platformami nejsou markantní. Pokud bychom vzali v potaz i hledisko velikosti výstupního souboru, tak služba Youtube s formátem VP9 poskytuje videa v menší velikosti, ale se zachováním podobné kvality obrazu jako u platforem Dailymotion a Vimeo.
Klíčová slova:
video streamovací služby; komprese videa; PSNR-HVS-M; MS-SSIM; VMAF; porovnání kvality videa; video

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2019
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
25.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68476_vnod00.pdf [2,35 MB]
Oponentura:
66962_Procházka.pdf [67,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
68476_xsvoj66.pdf [61,95 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68476/podrobnosti