Pouliční fotografie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pouliční fotografie
Autor práce:
Sivoková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Krsek, Libor
Osoba oponující práci:
Pelikán, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pouliční fotografie. Cílem práce je jednoznačné určení definice tohoto žánru, rozdělení do dílčích druhových kategorií a stanovení obecných pravidel, principů a rad pro tvorbu pouličních fotografií. V práci je vycházeno z odborné literatury, autorčiných osobních zkušeností a v neposlední řadě z analýzy děl významných pouličních fotografů. Praktická část se skládá z autorčiny vlastní tvorby, která je doplněna o analýzu tvorby amerického pouličního fotografa Elliotta Erwitta. Tato díla jsou navzájem konfrontována a jsou na nich názorně doloženy poznatky z teoretické části. Práce slouží jako ucelený přehled a strukturalizace pouliční fotografie, kterou může následně čtenář využít pro rozvoj vlastní tvorby.
Klíčová slova:
lidé; fotografování; pouliční fotografie; právo; autenticita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra multimédií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2018
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
25.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67840_sivk00.pdf [4,73 MB]
Oponentura:
66525_xpelj21.pdf [61,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
67840_krsl01.pdf [63,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67840/podrobnosti