Preparation of labor market for the industry 4.0 focusing on the Russian labor market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Preparation of labor market for the industry 4.0 focusing on the Russian labor market
Překlad názvu:
Připravenost trhu práce k průmyslu 4.0 se zaměřením na ruský trh práce
Autor práce:
Kurnikova, Vasilisa
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Černá, Daniela
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá koncepci trhu práce 4.0 a jeho specifika, týkající se současného stavu. Výsledky výzkumu kombinují jak teoretický přehled konceptu a jeho vlastní charakteristiku, tak analýzu případové studie trhu práce 4.0 implementovanou v Gazpromu, ruské monopolní korporaci na energetickém trhu. Bylo prokázáno, že základní prvky pracovního trhu 4.0, jako je automatizovaný sběr a zpracování dat, analytika velkých objemů dat, internet věcí, cloudové technologie, a tak dále hrají důležitou roli při optimalizaci řízení lidských zdrojů v obchodních praktikách podniků. Pro společnost Gazprom byla vyvinuta praktická doporučení, aby se dále zlepšila integrace trhu práce 4.0 do podnikání společnosti.
Klíčová slova:
Rízení lidských zdrojů; Nezaměstnanost; Gazprom; Trh práce 4.0; Průmysl 4.0; Automatizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 10. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71280_kurv01.pdf [497,95 kB]
Veřejná příloha:
20300_kurv01.pdf [60,19 kB]
Oponentura:
66183_cerd05.pdf [475,85 kB]
Hodnocení vedoucího:
71280_kasparov.pdf [440,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71280/podrobnosti