Fundamentální analyza akcie Exxon Mobil Corporation

Název práce: Fundamentální analyza akcie Exxon Mobil Corporation
Autor(ka) práce: Mamleeva, Anastasiia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akciového titulu společnosti Exxon Mobil Corporation. Analýza byla provedena postupem shora dolů na třech základních úrovních – globální, odvětvové a firemní. V rámci globální analýzy byla zkoumaná korelace mezi akciovým indexem a základními makroekonomickými veličinami. Na odvětvové úrovni byly rozebrané základní charakteristiky těžebního průmyslů. Pomocí analýzy na firemní úrovni byla stanovena vnitřní hodnota titulu a porovnaná s aktuální tržní cenou. V závěru je investiční doporučení akcie Exxon Mobil.
Klíčová slova: Fundamentální analýza; akcie; investovaní; Exxon Mobil; vnitřní hodnota akcie; ziskové modely; cash flow modely
Název práce: Fundamental analysis of the stock Exxon Mobil Corporation
Autor(ka) práce: Mamleeva, Anastasiia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Boukal, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on fundamental analysis of Exxon Mobil corporation Stock. The analysis was performed on three levels - global, industry and company level. In global section the correlation between basic macroeconomic variables and stock index was examined. At the industry level basic characteristics of oil market were researched. The analysis of the company helped to determine intrinsic value of share which was compared with actual market price. The conclusion of the thesis is the investment recommendation based on the analysis.
Klíčová slova: Exxon Mobil; intrinsic value of share; profit models; cash flow models; stock; investing; Fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71242/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: