Strategická analýza podniku Volcano Spa Hotel, s.r.o

Název práce: Strategická analýza podniku Volcano Spa Hotel, s.r.o
Autor(ka) práce: Polák, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Struhár, Marián
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci je provedena strategická analýza pro hotelový komplex VOLCANO Spa Hotel, s.r.o. Cílem práce je odhalit silné a slabé stránky podniku a upozornit na hrozby a příležitosti. v teoretické časti jsou definovány analýzy makrookolí, mikrookolí, vnitřních faktorů podniku a sjednocující analýza SWOT. Praktická část uvádí podnik do kontextu svého tržního segmentu a klade důraz na aktuální dění. Analýzy se kromě standardní situace v odvětví zabývají i aktuálně probíhající celosvětovou krizí. Metodami prováděných analýz je zejména pozorování zúčastněné přímé a osobní konzultace s vyšším vedením podniku. Shrnutí těchto analýz nabízí možná řešení na zvýšení ekonomické výkonnosti celého komplexu a zmírnění dopadů krizového stavu.
Klíčová slova: Ubytovací zařízení; Hotel; Strategická analýza; PEST; Porter; VRIO; SWOT
Název práce: Strategic analysis of company VOLCANO Spa Hotel, s.r.o
Autor(ka) práce: Polák, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Struhár, Marián
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis carries out a strategic analysis of a hotel complex VOLCANO Spa Hotel, s.r.o. The aim of this thesis is to detect the strengths and weaknesses as well as opportunities and threats of the company. The theoretical part of the thesis describes the analysis of macro-environmental and micro-environmental factors, analysis of internal factors and also defines SWOT analysis. The practical part of the thesis introduces the company and its place in the market segment and highlights its current situation and the events. Those analyses deal not only with the standard situation in the market segment, but also emphasizes current events and the crisis that is now happening in the world. The methods used to carry out the analyses are mainly direct observing and communicating personally with higher management representatives. The summary of all used analyses offers possible solutions to increase economic efficiency of the whole complex as well as to moderate the impacts of a crisis.
Klíčová slova: Strategic analysis; PEST; Porter; VRIO; SWOT; Accommodation; Hotel

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71146/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: