Industry 4.0 Readiness - DBS Bank Singapore Case Study

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Industry 4.0 Readiness - DBS Bank Singapore Case Study
Překlad názvu:
Připravenost Industry 4.0 - případová studie DBS Bank Singapore
Autor práce:
Soeung, Hong
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Martínez, Felipe
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměří na koncepci Industry 4.0, na důležitost lidského kapitálu a kompetencí ve společnosti pro přípravu na průmyslovou revoluci.Metodika bude založena na sekundární analýze údajů o výročních zprávách, zveřejněných statistikách a dalších zdrojích a případové studii renomované společnosti (DBS Bank Singapore), která se úspěšně transformovala na inteligentní společnost.
Klíčová slova:
Pět výkonnostních cílů; Průmysl 4.0; Lidský kapitál; Řízení lidských zdrojů; Připravenost I4.0

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 5. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69687_soeh00.pdf [794,32 kB]
Oponentura:
66039_xmarf901.pdf [170,39 kB]
Hodnocení vedoucího:
69687_kasparov.pdf [440,23 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69687/podrobnosti