Budoucnost e-commerce v České republice

Název práce: Budoucnost e-commerce v České republice
Autor(ka) práce: Kapošváry, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Havlásek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
E commerce je dynamicky rostoucím odvětvím, které hraje čím dál tím důležitější roli v české ekonomice. Cílem této práce je zmapovat představy významných stakeholderů online prodeje o vývoji odvětví e commerce v České republice do roku 2025. Jako metoda pro dosažení cíle práce byly zvoleny polostrukturované rozhovory, kterých se účastnilo 51 osobností z české e commerce scény z řad vedoucích pracovníků největších e shopů, významných kamenných hráčů, ale i konzultantů a specialistů. Provedené rozhovory umožňují vhled do myšlení respondentů, včetně pochopení východisek současné situace, které je pro úvahy o budoucnosti nezbytné. Respondenti očekávají další růst tohoto odvětví a větší propojení online a offline prodeje. Dle jejich názoru v české e commerce nedojde do roku 2025 k revoluci, ale spíš evolučnímu vývoji. Respondenti mimo jiné očekávají posilování největších hráčů na trhu na úkor malých a středních, rostoucí význam věrnosti zákazníků i rozšířené využívání personalizace.
Klíčová slova: e-commerce; online nakupování; e-shop; situační analýza
Název práce: Future of E commerce in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Kapošváry, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sieber, Patrik
Oponenti práce: Havlásek, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The e commerce field has been developing dynamically in recent years, and its importance for the Czech economy has been increasing. The goal of this thesis is to map how the leading e commerce stakeholders perceive the future of online selling in the Czech Republic until 2025. To achieve this goal, 51 semi structured interviews with C level managers from Czech e shops and retailers, consultants and specialists, were conducted. The outcomes from the interviews provide the readers with quite a deep insight into the topic, including the description of current phenomenons which play a key role when thinking about the future. The interviewees expect further growth of e commerce and deeper interconnection of the online and offline worlds. They do not expect a revolution until 2025, rather a continuous evolutionary development. Strengthening the position of market leaders, increasing the importance of customer loyalty or growing usage of personalization are some of the expected trends, among others.
Klíčová slova: online shopping; e-commerce; situational analysis; e-shop

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2018
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: