Competitive Advantage of Financial Fair Play: Strategic fit for European Football Clubs

Název práce: Competitive advantage under Financial Fair Play: Strategic recommendations for European football club
Autor(ka) práce: Ibrahimov, Magsud
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper aims to evaluate the competitive advantage under new Financial Fair Play (FFP) regulations of UEFA football industry. As football clubs can be fairly assumed nowadays as the profit-seeking organization due to the fact that profitability is viewed as the main factor of success under FFP. This thesis, thereby, evaluates the industrial key success factors as well as the internal key capabilities and resources under Grant (1991) resource-based framework. By combining two aforementioned criteria, the strategic fit is presented, which can be divided into particular set of actions, which is viewed homogenously effective for the European football club. The set of actions is further more combined intro several strategies, which are recommended to be implemented by the European football club.
Klíčová slova: strategic management; resource-based theory; competitive advantage
Název práce: Competitive Advantage of Financial Fair Play: Strategic fit for European Football Clubs
Autor(ka) práce: Ibrahimov, Magsud
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: -
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper aims to evaluate the competitive advantage under new Financial Fair Play (FFP) regulations of UEFA football industry. As football clubs can be fairly assumed nowadays as the profit-seeking organization due to the fact that profitability is viewed as the main factor of success under FFP. This thesis, thereby, evaluates the industrial key success factors as well as the internal key capabilities and resources under Grant (1991) resource-based framework. By combining two aforementioned criteria, the strategic fit is presented, which can be divided into particular set of actions, which is viewed homogenously effective for the European football club. The set of actions is further more combined intro several strategies, which are recommended to be implemented by the European football club.
Klíčová slova: strategic management; strategic management; strategic management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 2020

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: