Commercial System for Soilless production of Pharmaceuticals plants

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Commercial System for Soilless production of Pharmaceuticals plants
Autor práce:
Iliev, Tome
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pernica, Karel
Osoba oponující práci:
Honcová, Martina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Begun in the 20th century, aeroponics was a developing project that mainly focused on planting without the use of soil. This innovation became more and more popular in the beginning of the 21st century and has been developing ever since. The main purpose of this thesis is to create a business plan for a star up that will implement the idea of aeroponics systems in the Czech Republic. The paper includes a theoretical part along with a practical part; where in the theoretical part an extensive explanation was conducted to explain all the different sections that will be deeply analyzed in the practical part. The practical part placed the theory into practice and this included an executive summary, business opportunities analysis, the business overview, market and competition analysis, VRIO analysis, SWOT analysis, scenario planning, marketing plan and the financial plan. After the extensive examination of the business plan the company is convinced that such a project can be implemented in the Czech Republic and will benefit the country in different ways.
Klíčová slova:
Aeroponics System; Soilless plant cultivation; Business plan; Start-up

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2020
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
73129_ilit00.pdf [2,13 MB]
Oponentura:
67208_xhonm00.pdf [162,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
73129_xperk00.pdf [179,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/73129/podrobnosti