Strategic analysis - Kofola ČeskoSlovensko a.s. on Czech market

Název práce: Strategic analysis - Kofola ČeskoSlovensko a.s. on Czech Market
Autor(ka) práce: Abionyan, Grigory
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Honcová, Martina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The topic of my bachelor thesis is to perform a strategic analysis of Kofola ČeskoSlovensko a.s. The purpose of this bachelor thesis is to analyze both external and internal environments using appropriate strategic analysis methods. It will be started with a theoretical part, where I will describe tools, which will be used to perform a strategic analysis in the practical part of the thesis. And subsequently, I will suggest opportunities for the future, so the company retains its valuable competitive position.
Klíčová slova: strategy; Kofola; soft drinks production; strategic analysis
Název práce: Strategic analysis - Kofola ČeskoSlovensko a.s. on Czech market
Autor(ka) práce: Abionyan, Grigory
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Honcová, Martina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tématem mé bakalářské práce je provedení strategické analýzy Kofola ČeskoSlovensko a.s. Cílem této bakalářské práce je analyzovat vnější i vnitřní prostředí pomocí vhodných metod strategické analýzy. V teoreticke částí jsem popsal nastroje pomoci kterych v prakticke casti provedl jsem strategicku analizu. A následně navrhl příležitosti pro budoucnost, aby si společnost udržela své cenné konkurenční postavení.
Klíčová slova: Strategic analysis; Strategy; soft drinks production; Kofola

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2020
Datum podání práce: 13. 5. 2020
Datum obhajoby: 3. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72731/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: