Marketingový mix vybrané firmy

Název práce: Marketingový mix vybrané firmy
Autor(ka) práce: Čapek, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Lenk, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématické zaměření práce je marketing malých a středních firem. Práce se zabývá konkrétní malou firmou, která se aktuálně potýká s odlivem zákazníků a poklesem tržeb. Autor analyzuje marketingový mix firmy a v něm hledá možné příčiny nepříznivého stavu. Použití nástrojů MM hodnotí a navrhuje možné změny, které by firmě pomohly oživit zájem zákazníků.
Klíčová slova: distribuce; cena; komunikační mix; výrobkový mix; marketingový mix; marketing MSP

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2006
Datum podání práce: 6. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3792/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: