Business plan for Lonicera

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business plan for Lonicera
Překlad názvu:
Podnikatelský plán Lonicera
Autor práce:
Babicheva, Anna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Küchler, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat proveditelnost podnikatelského nápadu pěstovat a distribuovat bobule, jako jsou zimolez a jahody v Rusku. Povaha tématu zahrnuje použití různých analýz k přípravě obchodního plánu, který umožňuje vyhodnotit proveditelnost zahájení tohoto zemědělského podnikání v Rusku. Teoretická část zahrnuje vymezení podnikatelského plánu, obchodního modelu, SWOT analýzu průmyslu, PEST analýzu a Porterovu analýzu pěti sil. Analytická část obsahuje rozvinutý podnikatelský plán pro společnost Lonicera s řadou provedených analýz. Tento dokument může podnikatelům pomoci nahlédnout do tohoto odvětví, zahájit či rozšířit své podnikání s očekáváním vysokých zisků. Jinými slovy, tento dokument může být užitečný a informativní pro budoucí rozvoj tohoto odvětví v Rusku.
Klíčová slova:
Podnikatelský plán; Zemědelský průmysl; Podnikání; Rusko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70627_baba02.pdf [2,02 MB]
Oponentura:
67369_xkucj45.pdf [163,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
70627_habrmanb.pdf [78,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70627/podrobnosti