Hodnotící metody a jejich využití pro hodnocení veřejných projektů

Název práce: Hodnotící metody a jejich využití pro hodnocení veřejných projektů
Autor(ka) práce: Šnajdrová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Novák, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou veřejného sektoru a veřejných výdajů, především hodnocením veřejných projektů. Popisuje metody a postupy v odborné literatuře doporučené pro hodnocení veřejných projektů. Analyzuje postupy hodnocení a výběru projektů dvou konkrétních operačních programů. Ukazuje pozitiva a negativa zvolených postupů a dává doporučení ke zlepšení efektivnosti výběru projektů.
Klíčová slova: k3; k2; k1
Název práce: Evaluating Methods and their Utilization in Assessing Public Projects
Autor(ka) práce: Šnajdrová, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musil, Martin
Oponenti práce: Novák, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
is not available ...
Klíčová slova: k2; k3; k1

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2008
Datum podání práce: 30. 6. 2008
Datum obhajoby: 19. 9. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10233/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: