Vybraná cílová skupina a proces komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci

Název práce: Vybraná cílová skupina a proces komunitního plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci
Autor(ka) práce: Viktorinová, Dana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Štauberová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce podává přehled o procesu komunitního plánování sociálních služeb v ČR. Nastiňuje problematiku sociální politiky ČR pro seniory. Dále vymezuje pojmy komunitního plánování, jeho principy, metody ,cíle a přínos pro obce a občany. V praktické části uvádí do problematiky procesu plánování sociálních služeb v Jindřichově Hradci pro pracovní skupinu seniorů, informuje o silných a slabých stránkách v oblasti stávajících sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu.
Klíčová slova: komunitní plán sociálních služeb; sociální politika; senioři; triáda; komunitní plánování; komunita
Název práce: Selected strategic group and communal planning process of social services for the city of Jindrichuv Hradec
Autor(ka) práce: Viktorinová, Dana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sedláková, Jaroslava
Oponenti práce: Štauberová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
is not available ...
Klíčová slova: k3; k1; k2

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu veřejného sektoru

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2008
Datum podání práce: 27. 6. 2008
Datum obhajoby: 3. 10. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/10123/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: