Řízení osobních financí pomocí účetních metod

Název práce: Řízení osobních financí pomocí účetních metod
Autor(ka) práce: Wimmer, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Teplý, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat možnost využití účetních metod při řízení osobních financí. Práce nejprve definuje disciplínu řízení osobních financí, jmenuje specifika řízení osobních financí, uvádí rizika, se kterými je řízení osobních financí spojeno, a vymezuje odlišnosti osobních financí od financí podnikových. V další kapitole se práce zabývá metodami a prostředky, které jsou k řízení osobních financí běžně používány a dále účetními metodami, které by tomuto řízení měly napomoci. Využití účetních metod zmíněných v práci je následně demonstrováno na případové studii.
Klíčová slova: osobní finanční plánování ; účetnictví; finanční analýza; účetní výkazy
Název práce: Management of Personal Finance with the Use of Accounting Methods
Autor(ka) práce: Wimmer, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Teplý, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyse the possibility of using accounting methods in the personal finance management. The first chapter of the thesis defines the field of the personal finance management, names the specifics of the personal finance management, states the risks involved in the personal finance management and defines the differences between personal and corporate finances. The next chapter of the thesis deals with methods and instruments which are commonly used in the personal finance management and introduces accounting methods which may improve the personal finance management. The final case study demonstrates the use of the accounting methods mentioned in the thesis.
Klíčová slova: Accounting; Financial Analysis ; Financial Statements ; Personal Financial Planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2019
Datum podání práce: 17. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70607/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: