Řízení osobních financí pomocí účetních metod

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení osobních financí pomocí účetních metod
Autor práce:
Wimmer, Filip
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Procházka, David
Osoba oponující práci:
Teplý, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat možnost využití účetních metod při řízení osobních financí. Práce nejprve definuje disciplínu řízení osobních financí, jmenuje specifika řízení osobních financí, uvádí rizika, se kterými je řízení osobních financí spojeno, a vymezuje odlišnosti osobních financí od financí podnikových. V další kapitole se práce zabývá metodami a prostředky, které jsou k řízení osobních financí běžně používány a dále účetními metodami, které by tomuto řízení měly napomoci. Využití účetních metod zmíněných v práci je následně demonstrováno na případové studii.
Klíčová slova:
osobní finanční plánování ; účetnictví; finanční analýza; účetní výkazy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2019
Datum podání práce:
17. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70607_wimf00.pdf [559,03 kB]
Veřejná příloha:
20540_wimf00.xlsx [104,79 kB]
Oponentura:
67031_tepp00.pdf [275,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
70607_prochazd.pdf [217,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70607/podrobnosti