Dopady digitalizace na trh práce v České republice, výchozí období 2010-2019: příležitost, nebo riziko?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady digitalizace na trh práce v České republice, výchozí období 2010-2019: příležitost, nebo riziko?
Autor práce:
Tořínský, Ota
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kotýnková, Magdalena
Osoba oponující práci:
Vondrovic, Robert
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje dopady digitalizace na trh práce v České republice v sledovaném období 2010 – 2019. Digitalizace je celospolečenský fenomén a výrazně se dotýká také trhu práce, kde výrazně mění požadavky především na stranu nabídky práce. V sledovaném období došlo k neočekávané události v podobě pandemie onemocnění COVID-19. Cílem práce je vyhodnotit dopady digitalizace na trh práce a navrhnout hospodářská doporučení, která budou negativní důsledky tlumit. Testovaná hypotéza práce je následující: „Pracovní síla v České republice není na změny v kontextu digitalizace vhodně připravena.“ Práce dochází k závěru, že digitalizace představuje pro český trh práce riziko a testovaná hypotéza byla potvrzena, kritickým místem připravenosti pracovní síly je především nízká úroveň soft skills. Práce rovněž dochází k závěru, že pandemie urychlí proces digitalizace, což však rizika zesílí. Na základě provedené analýzy byla navržena hospodářská doporučení v oblasti vzdělávání.
Klíčová slova:
Průmysl 4.0; vzdělání; trh práce; zaměstnanost; hospodářská politika; digitalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2019
Datum podání práce:
19. 5. 2020
Datum obhajoby:
25.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71727_toro00.pdf [1,92 MB]
Oponentura:
67423_xvonr00.pdf [645,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
71727_kotynkov.pdf [680,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71727/podrobnosti