Perzistence kandidátů ve volbách do obecního zastupitelstva v České republice – rozdíly mužů a žen

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Perzistence kandidátů ve volbách do obecního zastupitelstva v České republice – rozdíly mužů a žen
Autor práce:
Šoltés, David
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Miklánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Cingl, Lubomír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V této práci analyzuji genderové rozdíly v politické perzistenci kandidátů na datech z voleb do zastupitelstva v České republice mezi lety 2006 a 2018. Pomocí metody regresní diskontinuity a metody omezené závislé proměnné zjišťuji, že ženy mají přibližně o 8 procentních bodů nižší pravděpodobnost opětovné kandidatury. Velikost tohoto efektu se mírně liší v čase a podle velikosti obce. Pro obě pohlaví platí, že poslední zvolený kandidát má vyšší pravděpodobnost opětovné kandidatury než první poražený kandidát. Efekt vítězství ve volbách tedy zvyšuje pravděpodobnost opětovné kandidatury, stejně tak zvyšuje i pravděpodobnost výhry v dalších volbách. Efekt inkumbenta je tedy rovněž kladný. Oba tyto efekty jsou silnější pro ženy než pro muže. Efekt inkumbenta je silnější v obcích s více zastupiteli. Přidaná hodnota práce spočívá zejména v kombinaci použitých dat a zvolené metody, díky které poskytuje originálním způsobem vhled do problematiky rozdílného chování mužů a žen na trhu politických voleb a ukazuje, že ženy se chovají systematicky jinak a jsou méně vytrvalé v komunální politice.
Klíčová slova:
ekonomie genderu; lokální volby; efekt inkumbenta; politická perzistence; regresní diskontinuita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 2. 2020
Datum podání práce:
21. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72815_sold01.pdf [1,03 MB]
Oponentura:
67255_cinl00.pdf [334,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
72815_mikt00.pdf [686,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72815/podrobnosti