Vliv tržní koncentrace na meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vliv tržní koncentrace na meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví v České republice
Autor práce:
Lištvanová, Monika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brožová, Dagmar
Osoba oponující práci:
Tříska, Dušan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce odhaduje meziodvětvové mzdové diferenciály na základě pohlaví metodou, která se i přes své nepochybné kvality netěší obecnému použití. Byly vypočteny meziodvětvové mzdové diferenciály na základě pohlaví v České republice, které je možné snadno porovnat s diferenciály v jiných zemích. Meziodvětvové mzdové diferenciály jsou ve všech odvětvích v neprospěch žen. Očištěné mzdové diferenciály jsou v některých případech dokonce větší než neočištěné. Cílem této práce je určení vlivu tržní koncentrace na meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví. Index CR8, který vyjadřuje velikost tržní koncentrace, byl v této práci vypočítán pro všechna odvětví podle klasifikace CZ-NACE. Hypotézu o tom, že meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví roste s tržní koncentrací nebyla potvrzena. Důkazy svědčí pro zamítnutí hypotézy, ale vzhledem ke statistické nevýznamnosti odhadů mzdových diferenciálů na základě pohlaví, nelze hypotézu přímo zamítnout a určit jednoznačný vliv tržní koncentrace na mzdový diferenciál na základě pohlaví.
Klíčová slova:
mzdový diferenciál na základě pohlaví; meziodvětvový mzdový diferenciál; tržní koncentrace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2020
Datum podání práce:
21. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72750_ambm00.pdf [2,73 MB]
Oponentura:
67257_trid01.pdf [212,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
72750_brozova.pdf [181,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72750/podrobnosti