Vliv tržní koncentrace na meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví v České republice

Název práce: Vliv tržní koncentrace na meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví v České republice
Autor(ka) práce: Lištvanová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce odhaduje meziodvětvové mzdové diferenciály na základě pohlaví metodou, která se i přes své nepochybné kvality netěší obecnému použití. Byly vypočteny meziodvětvové mzdové diferenciály na základě pohlaví v České republice, které je možné snadno porovnat s diferenciály v jiných zemích. Meziodvětvové mzdové diferenciály jsou ve všech odvětvích v neprospěch žen. Očištěné mzdové diferenciály jsou v některých případech dokonce větší než neočištěné. Cílem této práce je určení vlivu tržní koncentrace na meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví. Index CR8, který vyjadřuje velikost tržní koncentrace, byl v této práci vypočítán pro všechna odvětví podle klasifikace CZ-NACE. Hypotézu o tom, že meziodvětvový mzdový diferenciál na základě pohlaví roste s tržní koncentrací nebyla potvrzena. Důkazy svědčí pro zamítnutí hypotézy, ale vzhledem ke statistické nevýznamnosti odhadů mzdových diferenciálů na základě pohlaví, nelze hypotézu přímo zamítnout a určit jednoznačný vliv tržní koncentrace na mzdový diferenciál na základě pohlaví.
Klíčová slova: mzdový diferenciál na základě pohlaví; meziodvětvový mzdový diferenciál; tržní koncentrace
Název práce: Effects of market concentration on inter-industry gender wage gap in Czech Republic
Autor(ka) práce: Lištvanová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brožová, Dagmar
Oponenti práce: Tříska, Dušan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis estimates inter-industry gender wage gap using a method, not generally used despite its undoubted qualities. Inter-industry gender wage gaps were calculated for Czech Republic, to easily compare these differentials among other countries. Inter-industry gender wage gaps are to the detriment of women for all industries. Adjusted wage gaps are in some instances ever greater than unadjusted. Aim of this diploma thesis is estimation of inter-industry gender wage gaps effect. CR8 index indicating scale of market concentration was calculated for all CZ-NACE industries. Hypothesis of inter-industry gender wage gaps growing with market concentration was not proven. Evidence lead to rejection of hypothesis, but given statistical insignificancy of estimates hypothesis cannot be directly rejected. Effect of market concentration cannot be determined either.
Klíčová slova: gender wage gap; inter-industry wage gap; market concentration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2020
Datum podání práce: 21. 5. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72750/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: