Proposal for a Social Impact Bond for reduction of recidivism in the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Proposal for a Social Impact Bond for reduction of recidivism in the Czech Republic
Překlad názvu:
Návrh Social Impact Bondu pro snížení recidivy v České republice
Autor práce:
Kubik, Adam
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vávra, Jan
Osoba oponující práci:
Cingl, Lubomír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout 'Social Impact Bond' (SIB) jako efektivní nástroj pro snížení recidivy v České republice. Teoretická část představuje klíčové kritéria úspěchu a jak se vyvarovat chybám, které v souvislosti se SIB mohou vzniknout. Empirická část je zaměřená na samotné nastavení SIB. V prvé řadě se jedná o definici klíčových determinantů ovlivňující opakovanou trestnou činnost. Výsledky dokazují, že u méně vzdělaných mladých mužů je největší pravděpodobnost opakované trestné činnosti. Tato pravděpodobnost je dále umocněná počtem předešlých spáchaných trestních činů. Sociální program v rámci SIB by tak měl být zaměřen právě na jedince s těmito vlastnostmi, a to zejména v prvním roce po jejich propuštění z vězení. Odhadované společenské náklady recidivy dosáhly v roce 2018 skoro 25,5 miliard Kč, které jsou ovšem stále podhodnocené díky velkému množství nevyčíslitelných latentních případů. Snížení recidivy o pouhých 7,5% by tak přineslo společenské úspory ve výši téměř 2 miliard Kč, které mohou zároveň sloužit jako částka za kterou může být SIB emitován. Profitabilitu lze jen obtížně určit vzhledem k velké různorodosti nastavení sociálního programu.
Klíčová slova:
Survival analysis; Social Impact Bond; Náklady recidivy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2020
Datum podání práce:
21. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72598_kuba00.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
67262_cinl00.pdf [334,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
72598_xvavj24.pdf [355,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72598/podrobnosti