Podnikání malých a středních společností v lodní nákladní přepravě

Název práce: Podnikání malých a středních společností v lodní nákladní přepravě
Autor(ka) práce: Šupina, Alexandr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zapletalová, Jitka
Oponenti práce: Černá, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o budoucnosti lodní nákladní dopravy v ČR. Některé varianty provozu a možnosti získání přepravního prostředku - plavidla, jsou řešeny pomocí metod manažerského rozhodování a finanční analýzy. Varianty analyzují situaci a možnosti podnikání v lodní nákladní přepravě v roce 2006 a možnou provozní situaci firem po výstavbě jednoho anebo obou zbývajících plavebních stupňů na Dolním Labi u města Děčína.
Klíčová slova: existence firmy.; analýza variant; vodní díla; vodní cesty; lodní; Přeprava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2006
Datum podání práce: 6. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: