Uznávaní výnosů při nedokončené výrobě podle US GAAP

Název práce: Uznávaní výnosů při nedokončené výrobě podle US GAAP
Autor(ka) práce: Nováková, Slávka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Zárybnická Žárová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje uznávání výnosů při nedokončené výrobě podle US GAAP. Práce popisuje důvod vzniku a zároveň celý proces, jak obecně uznávané účetní principy vznikly. Dále popisuje uznávání výnosů podle starého, již neplatného, standardu ASC 605, ale také podle nového standardu ASC 606, který sjednotil pravidla pro uznávání výnosů. V poslední části práce ukazuje celý proces uznávání výnosů ve společnosti (5 stupňový model uznání výnosů) na konkrétním přikladu. Je zde také popsáno uznávání výnosů podle ASC 605 i podle ASC 606 s důrazem na rozdíly, které společnosti vznikly vstupem nového standardu do platnosti.
Klíčová slova: US GAAP; uznávání výnosů; ASC 605; ASC 606; obecně uznávané účetní zásady; model uznání výnosů
Název práce: Revenue recognition from work in progress according to US GAAP standards
Autor(ka) práce: Nováková, Slávka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházka, David
Oponenti práce: Zárybnická Žárová, Marcela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with revenue recognition from work in progress according to US GAAP standards. The thesis describes the reason why, and also the whole process how, generally accepted accounting principles came into existence. It explains the revenue recognition based on the older standard ASC 605, which is not valid anymore, and also on the basis of the newer one, ASC 606. The newer standard is the one currently valid and it unifies the rules for the revenue recognition for different companies from different industries. In its last part, the thesis shows the whole process of the revenue recognition (5 step method) in a chosen company. Furthermore, it shows the revenue recognition according to older ASC 605, as well as the current ASC 606, and it emphasizes their differences that the companies have to take into account with new standard ASC 606.
Klíčová slova: Generally Accepted Accounting Principles; five-step method; ASC 606; US GAAP; revenue recognition; ASC 605

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2019
Datum podání práce: 24. 5. 2020
Datum obhajoby: 12. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71309/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: