Time-Driven Activity-Based Costing

Název práce: Time-Driven Activity-Based Costing
Autor(ka) práce: Yang, Xiya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper introduces ABC and TDABC, implants both methods into a Chinese logistic company J, the results show that TDABC is less complicated compared with ABC and it is more suitable for companies with high indirect costs. TDABC shows the spare capacity, which is of the vital importance of management control. With the information provided by TDABC, managers can deal with bottlenecks of the company and implicit for cost control. The paper advises implantation of TDABC and the recommendation of further studies.
Klíčová slova: Logistics Industry; TDABC; Performance Management; ABC; Cost Control; Bottleneck; TOC
Název práce: Time-Driven Activity-Based Costing
Autor(ka) práce: Yang, Xiya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Wagner, Jaroslav
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The paper introduces ABC and TDABC, implants both methods into a Chinese logistic company J, the results show that TDABC is less complicated compared with ABC and it is more suitable for companies with high indirect costs. TDABC shows the spare capacity, which is of the vital importance of management control. With the information provided by TDABC, managers can deal with bottlenecks of the company and implicit for cost control. The paper advises implantation of TDABC and the recommendation of further studies.
Klíčová slova: TDABC; ABC; Cost Control; Bottleneck; Logistics Industry; TOC; Performance Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2019
Datum podání práce: 25. 5. 2020
Datum obhajoby: 10. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70914/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: