Revitalizace krajiny a její financování na lokální úrovni na příkladu města Jaroměřice nad Rokytnou

Název práce: Revitalizace krajiny a její financování na lokální úrovni na příkladu města Jaroměřice nad Rokytnou
Autor(ka) práce: Chroustová, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním tématem této bakalářské práce je revitalizace krajiny. V teoretické části se nachází obecné definice pojmů, jejich propojenost a využitelnost v rámci revitalizace krajiny. Je zde nastíněn pohled na tuto problematiku, jak ji řešit a proč je tak důležitá. Uvádím zde druhy fondů, ať už státních, či z Evropské Unie, a také jejich podmínky pro získání a následné využití. Praktická část je zaměřena na obec Jaroměřice nad Rokytnou, kde se zabývám již hotovými revitalizacemi, ale také probíhajících či plánovaných. Dokládám i fotografie a mapy míst zájmových lokací a také doporučené zásahy pro obnovu krajiny. Poukazuji zde i na hrozby, které nastávají při nečinnosti. V závěru práce je zhodnocen celý pohled na věc a následné závěry mého výzkumu.
Klíčová slova: revitalizace krajiny; životní prostředí; financování; fondy; Evropská Unie; EIA
Název práce: Revitalization of the Landscape and the Funding on the local level, on the Example from the City of Jaromerice nad Rokytnou
Autor(ka) práce: Chroustová, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Louda, Tomáš
Oponenti práce: Lechner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The Bachelor thesis is mainly focused on revitalization of the landscape.The theoretical part of this thesis contains general terms definitions, its dependenties and usability within the landscape revitalization. It provides an overview of this problematics, proposed solution and its importance as well as existing state or European union funds and the conditions for getting the grant. The practical part of this thesis is focused on completed, ongoing and planned landscape revitalizations in the city of Jaroměřice nad Rokytnou. This part of the thesis includes also photos and maps of the places of interest and related recommended interventions for landscape restoration. I also point out threats happening due to lack of action. The end of the work evaluates general view on this topic and the outcomes of my research.
Klíčová slova: financing; environment; funds; European Union; EIA; landscape revitalization

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2020
Datum podání práce: 26. 5. 2020
Datum obhajoby: 10. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72769/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: