International Audit Differences. Comparison of International Standards on auditing used in EU and Tajikistan´s auditing standards

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
International Audit Differences. Comparison of International Standards on auditing used in EU and Tajikistan´s auditing standards
Překlad názvu:
Rozdíly v mezinárodním auditu. Srovnání mezinárodních auditorských standardů používaných v auditorských standardech EU a Tádžikistánu.
Autor práce:
Ganiev, Manuchehr
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Králíček, Vladimír
Osoba oponující práci:
Tyl, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na mezinárodní auditorské standardy, jak víme, liší se v jednotlivých zemích. Následující studie jsou zaměřeny na analýzu mezinárodních auditorských standardů používaných v Tádžické republice. Hlavním úkolem je definovat všechny rozdíly mezi auditorskými standardy používanými v Tádžikistánské republice a v Evropské unii a podrobně je prostudovat důvod. Po podrobné studii auditu v Tádžikistánské republice uvedu doporučení, která pomohou zvýšit úroveň auditu v zemi.
Klíčová slova:
Audit; European Union; Tajikistan; Auditing; Audit standards; Comparison

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2017
Datum podání práce:
26. 5. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.