Černá labuť jako síla rozkládající Eurozónu

Název práce: Black Swan as a Force Dismantling Eurozone
Autor(ka) práce: Lindauer, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The leading topic of this bachelor thesis is the theory of Black Swan applied in the environment of the Eurozone. The goal of the text is to introduce a probability of strong depreciation of the euro as well as to present possible outcomes should the common currency collapse. The first part presents the theoretical background and approaches regarding how to decrease the probability of occurrence of Black Swan, whereas the second part shows an empirical simulation covering the negative development of the EUR/USD exchange rate. Furthermore, macroeconomic predictions are made in regard to the disintegration of Eurozone, also in connection with the foreseen macroeconomic influence of Covid-19 crisis.
Klíčová slova: Black Swan; probability; normal distribution; fractal distribution; euro; Eurozone
Název práce: Černá labuť jako síla rozkládající Eurozónu
Autor(ka) práce: Lindauer, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Daňhel, Jaroslav
Oponenti práce: Panoš, Jiří
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním tématem této bakalářské práce je aplikace teorie černé labutě v prostředí Eurozóny. Jejím cílem je pak seznámit čtenáře s pravděpodobností silné depreciace eura stejně jako s následky možného pádu jednotné měny. První část práce je věnována teoretickému pozadí a přístupům, jejichž účelem je snížit pravděpodobnost výskytu černých labutí. Druhá část prezentuje empirickou simulaci negativního vývoje měnového kurzu EUR/USD. V návaznosti na to jsou vytvářeny predikce týkající se desintegrace Eurozóny, k čemuž jsou také využity makroekonomické předpovědi vlivu krize zapříčiněné nemocí Covid-19.
Klíčová slova: euro; Eurozóna ; Černá labuť; pravděpodobnost; normální rozdělení; fraktálové rozdělení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 9. 2019
Datum podání práce: 27. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70377/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: