Analýza dopadu nových pravidel IFRS pro leasingy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadu nových pravidel IFRS pro leasingy
Autor práce:
Husová, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Kachlík, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá dopadem implementace nového standardu pro vykazování leasingů dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). V první části práce seznamuje s pravidly pro vykazování leasingů dle IFRS 16, dále pak stručně připomíná pravidla dle IAS 17. Ve třetí kapitole práce jsou shrnuty studie zaměřené na očekávaný dopad implementace IFRS 16 do účetních pravidel a jeho významnost. Na základě těchto studií byly vybrány dvě odvětví pro podrobnější analýzu – konkrétně telekomunikace a letecké společnosti. Cílem práce pak bylo na zástupcích z odvětví telekomunikací a aerolinií potvrdit či vyvrátit významnost dopadu IFRS 16. U těchto dvou odvětví se očekával velmi významný dopad na účetní výkazy společností. U zástupců telekomunikačních společností je významnost dopadu potvrzena, u zástupců leteckých společností byl pozorován mírnější dopad, než bylo očekáváno.
Klíčová slova:
telekomunikace; IFRS; aerolinie; IAS 17; IFRS 16; leasing; nájem

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 12. 2019
Datum podání práce:
28. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71869_husl01.pdf [984,53 kB]
Oponentura:
67175_Kachlík.pdf [76,48 kB]
Hodnocení vedoucího:
71869_vasek.pdf [1006,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71869/podrobnosti