Přímé daně v účetnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přímé daně v účetnictví
Autor práce:
Cacínová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Purina, Marina
Osoba oponující práci:
Hora, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je vymezení přímých daní v České republice a jejich zobrazení v účetnictví.Práce obsahuje dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části nejprve vymezím legislativu týkající se přímých daní. Následně charakterizuji daně z příjmů a majetkové daně. Závěr teoretické části je zaměřen na metodologii účtování jednotlivých přímých daní. Praktická část se zabývá přímými daněmi na příkladu modelového podniku.
Klíčová slova:
daň; přímé daně; daně z příjmů; majetkové daně

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2019
Datum podání práce:
29. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71129_cacp00.pdf [748,79 kB]
Oponentura:
66553_hora.pdf [326,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
71129_purm01.pdf [310,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71129/podrobnosti