Politická ekonomie zdanění ekologických zdrojů energie v Evropské unii

Název práce: Political economy behind taxation of ecological energy sources in the European Union
Autor(ka) práce: Nikiforova, Valeriia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Brixiová, Zuzana
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the evaluation of energy taxation policies and their effect on the share of renewable energy (RE) in total energy consumption in the European Union. The Community’s harmonization of energy taxation and tax incentives are described. For the evaluation correlation, multi regression and comparative analyses were performed. Within the analysis, no relation was found between motor fuel rates and share of RE in transport, between implicit tax rate for energy products and overall share of RE in total energy consumption, and between revenues form energy taxes (as % of GDP) and overall share of renewable energy in total energy consumption.
Klíčová slova: the share of renewable energy; energy taxation; environmental taxes
Název práce: Politická ekonomie zdanění ekologických zdrojů energie v Evropské unii
Autor(ka) práce: Nikiforova, Valeriia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Brixiová, Zuzana
Oponenti práce: Klazar, Stanislav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení politik zdanění energie a jejich vliv na podíl obnovitelné energie (OE) na celkové spotřebě energie v Evropské unii. Je popsána harmonizace Společenství v oblasti zdanění energie a daňových stimulu. Pro vyhodnocení byla provedena vícenásobní regresní a korelační analýza. V rámci analýzy nebyl nalezen žádný vztah mezi nominálními sazbami motorových paliv a podílem OE v dopravě, mezi implicitní sazbou daně na energetické produkty a podílem OE na celkově spotřebě energie, a mezi příjmy z energetických daní (% z HDP) a podílem OE na celkově spotřebě energie.
Klíčová slova: environmentální daně; zdanění energie; podíl obnovitelné energie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2020
Datum podání práce: 30. 5. 2020
Datum obhajoby: 16. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72399/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: