Vývoj postavení stříbra ve financích

Název práce: Vývoj postavení stříbra ve financích
Autor(ka) práce: Štraitová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je popsat vývoj stříbrných mincí na našem území v období mezi lety 955 a 1892. Roku 955 začala česká knížata razit první denáry a roku 1892 přestala platit stříbrná rakouská měna a přešlo se na korunovou měnu ze zlata. Mým cílem je zjistit důvody panovníka vedoucí ke změně měny, prozkoumat důvody snižování obsahu stříbra v mincích. Dalším cílem je popsat současné využití stříbra ve financích. V současné době můžeme do stříbra investovat v podobě nákupu mincí nebo cihel, další možností je investování do papírového stříbra například v podobě akcií těžařských společností.
Klíčová slova: stříbro; česká měna; mince; investování; investování do stříbra
Název práce: Development of the importance of silver in finance
Autor(ka) práce: Štraitová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naďa
Oponenti práce: Marková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of bachelor thesis is to describe the development of silver coins in our territory between 955 and 1892. In 955 the Czech monarchs began to mint the first denar and in 1892 the silver Austrian currency ceased to apply and switched to the crown currency of gold. My goal is to find out the reasons for the monarch leading to change currency, to investigate the reasons for reducing the silver content in coins. Another goal is to describe the current use of silver in finance. At present, we can invest in silver in the form of buying coins or bricks, another option is to invest in paper silver, for example in the form of shares of mining companies.
Klíčová slova: Czech currency; coins; investing; investing in silver; silver

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2019
Datum podání práce: 1. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71305/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: