Dlouhodobý majetek v účetnictví veřejného sektoru v České republice a Slovenské republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dlouhodobý majetek v účetnictví veřejného sektoru v České republice a Slovenské republice
Autor práce:
Kabzanová, Tatiana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Purina, Marina
Osoba oponující práci:
Svoboda, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je srovnání pravidel účtování dlouhodobého majetku u subjektů veřejného sektoru v České a Slovenské republice. V první kapitole je vysvětlen pojem veřejný sektor, funkce veřejného sektoru a veřejné statky. Druhá kapitola je zaměřena na Českou republiku. Popisuje rozdělení veřejné správy, vysvětluje pojem dlouhodobý majetek, jeho pořízení, oceňování, odpisování, technické zhodnocení a vyřazování. Třetí kapitola je strukturovaná podobně jako druhá, s tím rozdílem, že popisuje Slovenskou republiku. Čtvrtá kapitola obsahuje modelový příklad, na kterém jsou vedle sebe znázorněny rozdíly v účtování dlouhodobého majetku veřejného sektoru České republiky a Slovenské republiky. Příklad se skládá z počáteční rozvahy, účetních operací, odpisů, výsledku zisku a ztráty a konečné rozvahy.
Klíčová slova:
veřejná správa; veřejný sektor; dlouhodobý majetek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2019
Datum podání práce:
1. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71261_kabt00.pdf [427,42 kB]
Veřejná příloha:
20658_kabt00.pdf [1,34 MB]
Veřejná příloha:
20659_kabt00.pdf [1,20 MB]
Oponentura:
66388_xsvom33.pdf [707,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
71261_purm01.pdf [305,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71261/podrobnosti