Aplikace IFRS 16 v Siemens, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace IFRS 16 v Siemens, s.r.o.
Autor práce:
Bočková, Jana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Vašek, Libor
Osoba oponující práci:
Pospíšil, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového IFRS 16, jeho implementace a užití v praxi. První část se zabývá představením standardu v teoretické rovině, jeho pravidly a podmínkami využití. Druhou část tvoří využití tohoto standardu na praktickém příkladu. Jedná se o rozbor (pozměněné) smlouvy mezi Siemens, s.r.o. a nejmenovaným pronajímatelem. Na tomto příkladě je ukázáno, jaké kroky je potřeba provést při počátečním zachycení smlouvy – určení komponent smlouvy, doby trvání, výše aktiva Práva k užívání a následně sestavení odpisového a umořovacího plánu. Výsledkem práce jsou data, která by mohl Siemens, s.r.o. využít ve svém účetnictví.
Klíčová slova:
leasingy; nájemní smlouva; právo k užívání; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; IFRS; nájemce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 1. 2020
Datum podání práce:
4. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72305_bocj00.pdf [750,02 kB]
Oponentura:
67167_xposj44.pdf [93,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
72305_vasek.pdf [890,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72305/podrobnosti