Účtování pohledávek a dluhů v Ruské federaci

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účtování pohledávek a dluhů v Ruské federaci
Autor práce:
Kusmaeva, Gulnaz
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Purina, Marina
Osoba oponující práci:
Hora, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována problematice účtování pohledávek a dluhův Ruské federaci a České republice, s následným porovnáním účetních legislativobou států v této oblasti. Hlavním cílem práce je prozkoumat teoretická východiskatýkající se specifik právní regulace zachycování pohledávek a dluhů v účetnictvíRuské federace a České republiky. Tomu jsou věnovány první dvě kapitoly práce,které obsahují definice základních pojmů z oblasti obchodních vztahů a vztahů sorgány státní správy, klasifikace, účtové osnovy a rozvahy jednotlivých států. Vpraktické části je uveden příklad konkrétního podniku, na kterém budou rezebránypřípady účtování obchodních transakcí mezi partnery. Následuje porovnání dvouuvedených standardů. Závěr práce obsahuje shrnutí výsledků provedeného výzkumu.
Klíčová slova:
rezervy; ruské účetní standardy; pohledávky; dluhy; závazky; opravné položky; české účetní standardy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2019
Datum podání práce:
4. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71748_kusg01.pdf [1,31 MB]
Oponentura:
66554_hora.pdf [328,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
71748_purm01.pdf [308,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71748/podrobnosti