Osobní automobil v obchodním majetku právnických a fyzických osob

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní automobil v obchodním majetku právnických a fyzických osob
Autor práce:
Sedláčková, Karolína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Purina, Marina
Osoba oponující práci:
Hora, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje z hlediska účetnictví a daní na osobní automobily, které jsou pořizovány právnickými nebo fyzickými osobami a zařazovány do obchodního majetku. Cílem této práce je poskytnout informace o procesu pořízení, ocenění, užívání a vyřazení automobilu a následné zobrazení těchto kroků do účetnictví, daňové evidence či daní. Tato práce také informuje o účetní legislativě týkající se osobních automobilů. Na konkrétní právnické osobě autorka této práce zjišťuje, jaké účetní metody odpisování automobilů vykazují věrný a poctivý obraz účetnictví, jaká daňová metoda odpisování je pro danou právnickou osobu vhodnější a jak se při využití rozdílných metod odpisování (účetních a daňových) liší výše odložené daně. Dále se zaměřuje na konkrétní fyzickou osobou, u které zjišťuje, jak lze dosáhnout minimální daňové povinnosti při pořízení automobilu a zda je nutné automobil zahrnout do obchodního majetku.
Klíčová slova:
automobil; odpisování; daňová optimalizace; podnikatel; obchodní majetek; dlouhodobý hmotný majetek; účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 10. 2019
Datum podání práce:
6. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71128_sedk05.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
66555_hora.pdf [325,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
71128_purm01.pdf [379,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71128/podrobnosti