Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele
Autor práce:
Leová, Minh Ngoc
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hospodka, Jan
Osoba oponující práci:
Šindelář, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na dvě možnosti zachycení hospodářské činnosti individuálního podnikatele, a to na daňovou evidenci a účetnictví. V teoretické části je definováno, kdo je to podnikatel, jaký je proces zahájení podnikatelské činnosti, registrační povinnosti po zahájení podnikání a další způsoby zachycení hospodářské činnosti podnikatele. Dále jsou vymezeny základní principy, zásady a postupy při vedení daňové evidence a účetnictví. Práce je zakončena komplexním příkladem, který je ukázkou využití uvedených způsobů evidence hospodářské činnosti v praxi.
Klíčová slova:
Individuální podnikatel; Daňová evidence; Účetnictví; Daň z příjmů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 3. 2020
Datum podání práce:
7. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
73030_leom01.pdf [1,54 MB]
Oponentura:
65906_xsinm00.pdf [82,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
73030_xhosj00.pdf [79,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/73030/podrobnosti