Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele

Název práce: Daňová evidence a účetnictví individuálního podnikatele
Autor(ka) práce: Leová, Minh Ngoc
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na dvě možnosti zachycení hospodářské činnosti individuálního podnikatele, a to na daňovou evidenci a účetnictví. V teoretické části je definováno, kdo je to podnikatel, jaký je proces zahájení podnikatelské činnosti, registrační povinnosti po zahájení podnikání a další způsoby zachycení hospodářské činnosti podnikatele. Dále jsou vymezeny základní principy, zásady a postupy při vedení daňové evidence a účetnictví. Práce je zakončena komplexním příkladem, který je ukázkou využití uvedených způsobů evidence hospodářské činnosti v praxi.
Klíčová slova: Individuální podnikatel; Daňová evidence; Účetnictví; Daň z příjmů
Název práce: Tax evidence and accounting of an individual entrepreneur
Autor(ka) práce: Leová, Minh Ngoc
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis focuses on two options of recording economic transactions of an individual entrepreneur in the Czech Republic, specifically on tax evidence and on accounting. The thesis is consisted of theoretical and practical part. The theoretical part begins with the description of who is an entrepreneur. It will be followed by a process of starting a business, registry obligations at the beginning of a business and methods of recording economic transactions. Basic principles and methods of tax evidence and accounting are described in the following chapters. The bachelor thesis is concluded with a complex example of how tax evidence and accounting work in praxis.
Klíčová slova: Individual entrepreneur; Accounting; Income tax; Tax evidence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 3. 2020
Datum podání práce: 7. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73030/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: