Vztah účetnictví a daní v oblasti daně z přidané hodnoty

Název práce: Vztah účetnictví a daní v oblasti daně z přidané hodnoty
Autor(ka) práce: Tyrolová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá rozdíly mezi účetnictvím a daní z přidané hodnoty, přičemž jejím cílem je objasnit problematické oblasti účtování DPH. Pozornost je zaměřena na odlišení dne vzniku účetního případu a dne uskutečnění zdanitelného plnění, s čímž souvisí také problematika cizích měn, vzhledem k tomu, že se přepočet provádí právě k těmto dnům. Jsou znázorněny situace, za kterých může dojít k rozdílům v měnovém kurzu, a to zejména u přes-hraničních plnění, resp. u dovozu a vývozu zboží. Dále je vysvětlena problematika poukazů a záloh, kdy je objasněn vznik povinnosti přiznat daň a zároveň je uvedeno jejich účtování. Jako doplnění je uvedeno účtování DPH u dlouhodobého majetku v případě specifické situace, kdy dojde k úpravě odpočtu daně.
Klíčová slova: den uskutečnění zdanitelného plnění; poukazy; zálohy; cizí měna; účetní případ; daň z přidané hodnoty
Název práce: Accounting and taxes with specification of value added tax
Autor(ka) práce: Tyrolová, Hana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Molín, Jan
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the differences between accounting and value added tax, and its aim is to clarify the problematic areas of VAT charging. Attention is focused on the distinction between the date of accounting transaction and the date of taxable supply, which is also related to the issue of foreign currencies, given that the conversion is performed on these dates. Situations in which exchange rate differences may occur are shown, especially in the case of cross-border transactions, or more precisely for import and export of goods. Furthermore, the issue of vouchers and advances is explained, where the origin of the obligation to declare tax is clarified and their accounting is stated. In addition, the charging of VAT for fixed assets is given in the case of a specific situation where the tax deduction is adjusted.
Klíčová slova: value added tax; date of taxable supply; foreign currency; prepayment; accounting transaction; vouchers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 11. 2019
Datum podání práce: 8. 6. 2020
Datum obhajoby: 12. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71593/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: