Přechod z daňové evidence na účetnictví u individuálního podnikatele

Název práce: Přechod z daňové evidence na účetnictví u individuálního podnikatele
Autor(ka) práce: Kaplan, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je návrh postupu přechodu z daňové evidence na účetnictví u individuálního podnikatele. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je detailně charakterizována daňová evidence i účetnictví, společně s jejich zákonnou úpravou. Dále je uveden způsob jejich vedení, a to společně s jejich výhodami a nevýhodami. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na názorném postupu u individuálního podnikatele. U tohoto podnikatele jsou provedeny veškeré nároky na správný přechod z daňové evidence na účetnictví. Na závěr práce jsou porovnány položky snižující a zvyšující základ daně a zjištěn daňový dopad u individuálního podnikatele.
Klíčová slova: daňová evidence; individuální podnikatel; podnikání; účetnictví; přechod z daňové evidence na účetnictví
Název práce: The Transition From Single-entry Bookkeeping to Accounting for an Individual Entrepreneur
Autor(ka) práce: Kaplan, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hospodka, Jan
Oponenti práce: Pospíšil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of the bachelor thesis is the proposal of transition from single-entry bookkeeping to accounting for an individual entrepreneur. The thesis is divided into the theoretical and practical parts. The theoretical part describes single entry bookkeeping and accounting including their legal regulation. This part also contains their advantages and disadvantages. In the practical part, the knowledge from the theoretical part is applied to an illustrative procedure for an individual entrepreneur. All claims for the correct transition from tax records to accounting are made. At the end of the thesis are compared lowering and increasing items the tax base and the tax impact of the individual entrepreneur.
Klíčová slova: accounting; individual entrepreneur; business; single-entry bookkeeping; transition from single-entry bookkeeping to accounting

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 10. 2019
Datum podání práce: 9. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71496/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: