Přechod z daňové evidence na účetnictví u individuálního podnikatele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Přechod z daňové evidence na účetnictví u individuálního podnikatele
Autor práce:
Kaplan, Daniel
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hospodka, Jan
Osoba oponující práci:
Pospíšil, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je návrh postupu přechodu z daňové evidence na účetnictví u individuálního podnikatele. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je detailně charakterizována daňová evidence i účetnictví, společně s jejich zákonnou úpravou. Dále je uveden způsob jejich vedení, a to společně s jejich výhodami a nevýhodami. V praktické části jsou aplikovány poznatky z teoretické části na názorném postupu u individuálního podnikatele. U tohoto podnikatele jsou provedeny veškeré nároky na správný přechod z daňové evidence na účetnictví. Na závěr práce jsou porovnány položky snižující a zvyšující základ daně a zjištěn daňový dopad u individuálního podnikatele.
Klíčová slova:
daňová evidence; individuální podnikatel; podnikání; účetnictví; přechod z daňové evidence na účetnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 10. 2019
Datum podání práce:
9. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71496_kapd05.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
67400_xposj44.pdf [100,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
71496_xhosj00.pdf [80,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71496/podrobnosti