Vybrané problémy účetnictví a daně z příjmů právnických osob

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vybrané problémy účetnictví a daně z příjmů právnických osob
Autor práce:
Pechová, Alice
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Müllerová, Libuše
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými otázkami z oblasti dlouhodobého majetku a vlastního kapitálu, se kterými se při svém podnikání setkává většina obchodních společností. Jejím cílem je zkoumat předložené problémy, prezentovat jejich ucelený účetní a daňový pohled a především poskytnout správné řešení. Praktická část je věnována analýze judikátů Nejvyššího správního soudu, která přispívá k bližšímu vyložení témat technického zhodnocení a oprav majetku, časového hlediska vedlejších pořizovacích nákladů a vyřazení majetku z důvodu škody způsobené neznámým pachatelem podle potvrzení policie.
Klíčová slova:
dlouhodobý majetek; technické zhodnocení; odpisy; jiný výsledek hospodaření minulých let; test nízké kapitalizace; judikát

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 11. 2019
Datum podání práce:
11. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71592_peca02.pdf [1,06 MB]
Oponentura:
67571_muller.pdf [154,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
71592_molj01.pdf [453,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71592/podrobnosti