Problémové aspekty nemovitých věcí v účetnictví a v daních

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Problémové aspekty nemovitých věcí v účetnictví a v daních
Autor práce:
Skuček, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Vašek, Libor
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se soustředí na problematiku nemovitých věcí v účetnictví a v daních. Cílem práce je popsat a určit správné postupy v oblastech účtování a zdaňování nemovitých věcí. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž každá se jednotlivě věnuje určitým aspektům nemovitých věcí z právního, účetního a daňového hlediska. V první části jsou nemovité věci rozebrány z hlediska obecného a z hlediska právní regulace. Druhá část se zaměřuje na účetní aspekty zejména s ohledem na rozdílnosti mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví a českými účetními předpisy. Třetí část je věnována právní úpravě daní týkajících se nemovitých věcí. Poslední část shrnuje některé účetní a daňové poznatky práce v praktickém příkladu.
Klíčová slova:
odpisování; Nemovitá věc; pozemek; právo stavby; stavba; účetnictví; daň; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; technické zhodnocení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2019
Datum podání práce:
11. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71328_skum00.pdf [862,87 kB]
Oponentura:
67615_vasek.pdf [1,30 MB]
Hodnocení vedoucího:
71328_molj01.pdf [456,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71328/podrobnosti