Komparace výhodnosti podnikání fyzické osoby prostřednictvím různých právních forem z účetního a daňového pohledu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace výhodnosti podnikání fyzické osoby prostřednictvím různých právních forem z účetního a daňového pohledu
Autor práce:
Vokáčová, Eliška
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Molín, Jan
Osoba oponující práci:
Králíček, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním výhodnosti dvou forem podnikání, a to individuálního podnikatele a společnosti s ručením omezením z právního, účetního a daňového hlediska. První část práce se zabývá právními aspekty a popisuje náročnost zahájení podnikání a rozdíly v odpovědnosti při podnikání oběma formami. Druhá část, týkající se účetnictví, se věnuje různým formám evidence hospodářských transakcí s důrazem na rozdíly mezi nimi. Z daňového hlediska se práce zaměřuje převážně na míru zdanění včetně plateb sociálního pojistného, kde v praktické části je pak počítána efektivní daňová sazba a celkové odvodové zatížení v několika variantách a za různých podmínek.
Klíčová slova:
individuální podnikatel; společnost s ručením omezeným; efektivní daňová sazba; odvodové zatížení; účet individuálního podnikatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 10. 2019
Datum podání práce:
11. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71327_voke00.pdf [2,20 MB]
Oponentura:
67617_kralicek.pdf [212,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
71327_molj01.pdf [456,92 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71327/podrobnosti