Rezervy v českým účetnictví a dle IFRS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Rezervy v českým účetnictví a dle IFRS
Autor práce:
Bystroňová, Marie
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Purina, Marina
Osoba oponující práci:
Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje rezervám v českém účetnictví a dle Mezinárodních účetních standardů. V první kapitole vysvětluje rezervy z pohledu českého účetnictví, které jsou ovlivněny především zákonem o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou a zákonem o rezervách. V druhé kapitole uvádím rezervy dle Mezinárodních účetních standardů a také konkrétní příklady titulů, ze kterých rezervy vznikají. Poslední kapitola porovnává odlišnosti dvou vysvětlených přístupů, a také porovnává rezervy dle odvětví, ve kterém společnost podniká a rezervy tvoří.
Klíčová slova:
rezervy; české účetní předpisy; Mezinárodní účetní standardy; IAS 37

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 10. 2019
Datum podání práce:
11. 6. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71259_bysm01.pdf [624,37 kB]
Oponentura:
67197_janja.pdf [453,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
71259_purm01.pdf [306,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71259/podrobnosti