Rezervy v českým účetnictví a dle IFRS

Název práce: Rezervy v českým účetnictví a dle IFRS
Autor(ka) práce: Bystroňová, Marie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se věnuje rezervám v českém účetnictví a dle Mezinárodních účetních standardů. V první kapitole vysvětluje rezervy z pohledu českého účetnictví, které jsou ovlivněny především zákonem o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou a zákonem o rezervách. V druhé kapitole uvádím rezervy dle Mezinárodních účetních standardů a také konkrétní příklady titulů, ze kterých rezervy vznikají. Poslední kapitola porovnává odlišnosti dvou vysvětlených přístupů, a také porovnává rezervy dle odvětví, ve kterém společnost podniká a rezervy tvoří.
Klíčová slova: rezervy; české účetní předpisy; Mezinárodní účetní standardy; IAS 37
Název práce: Provisions according to Czech accounting and International Financial Reporting Standards
Autor(ka) práce: Bystroňová, Marie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Purina, Marina
Oponenti práce: Janhubová, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with provisions according to Czech accounting and International Accounting Standards. The first chapter shows provisions, which are influenced by Czech Accounting Standards. Provisions reported in the Czech Republic, which are by Czech Accounting Standards, are affected by several Acts. This fact is shown in the chapter as well. The second chapter is focused on provisions reported by International Accounting Standards. In the second chapter, there are some particular examples of provisions. The last chapter compares the differences between the two explained approaches and compares provisions according to the industry in which the company operates and reports provisions.
Klíčová slova: provisions; Czech Accounting Standards; International Accounting Standards; IAS 37

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 10. 2019
Datum podání práce: 11. 6. 2020
Datum obhajoby: 26. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71259/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: